Děčín-Bělá NOVINKY

KOSTEL BĚLÁ

Kostel sv. Františka Xaverského v Bělé

V letech 1960 a 1961 byla opravena věž a kostel dostal novou střešní krytinu. V dalších letech byl využíván jako skladiště pro inventář jiných kostelů, např. z Rozběles, a postupně chátral. Okenní vitráže byly vytlučeny a do kostela začalo zatékat. Prosakující voda poškozovala klenbu a strop kostelní lodi.

V roce 2000 byla zahájena rozsáhlá renovace věže a krovu kostela. Oprava věže byla ukončena koncem roku 2001; věž byla nově obedněna, pokryta břidlicí a měděným plechem. Také shnilé trámy krovu kostela byly vyměněny, krov byl chemicky ošetřen a v dalších letech dostal kostel novou krytinu střechy, stejně jako sakristie.

Fasáda i výmalba kostela jsou sice dosud poničené, ale do kostela přestalo zatékat. Po vyklizení kostela zde mohla být 3. prosince 2005, na svátek patrona kostela, poprvé po mnoha desetiletích opět sloužena mše svatá. Od té doby se na svátek patrona, sv. Františka Xaverského, slaví každoročně.

V roce 2006 Táňa Altová, učitelka na děčínském gymnáziu, namalovala a sponzorovala pro kostel nový oltářní obraz. V témže roce zde vystupovaly pěvecké sbory z Pirny a z Děčína, dále ženský pěvecký sbor z České Kamenice a skupiny Altamira (Praha) a Drumsala (Děčín).

Od roku 2007 firma pana Grešíka zdarma čistí okapy kostela. Proběhl literární pořad věnovaný barokním kázáním (R. Vašinka, M. Sládek).

V roce 2008 byl kostel po dlouhých desetiletích opět připojen na elektrickou síť. Firma pana Pištěka provedla novou elektroinstalaci. Práce zaplatil farní úřad v Podmoklech za přispění sbírek ze mší svatých v Bělé. Vysekání elektriky provedla firma Jan Musil - MeDoZa zcela zdarma. Konaly se zpěvy ve stylu Taizé. Dále zde zpíval dětský flétnový sbor Hyperion spolu s ženským pěveckým sborem z České Kamenice a Jílovským komorním pěveckým sborem.

V roce 2009 pan Dušan Cintula z Bělé sponzorsky zrestauroval sochu Panny Marie. Opraven byl prasklý klenák v kostelní lodi, rovněž sponzorsky.

V roce 2010 dostala sakristie darem od pana Valdemara Grešíka nové okapy a svody. Další rok sponzoroval pan Grešík rozpadající se zábradlí a schodiště do sakristie. Práce provedl kameník a kovář Jan Pokorný.

V roce 2012 proběhla revize elektriky. V sobotu 19. května 2012 zde vietnamská komunita ze severních Čech slavila mši svatou. Byla většinou zpívaná a sloužil vietnamský kněz pater Franziskus.

V roce 2013 zhotovil truhlář Petr Zámiš zdarma nové členité okno do sakristie.

V roce 2013 se v kostele sv. Františka Xaverského se započalo s rekonstrukcí stropu. Opravu provádí firma Daniela Kylera.

  

Zprávy z farnosti sv. Františka Xaverského v Bělé

Pro bělskou farnost, která je dnes spravována z Podmokel, existuje pamětní kniha zvaná “Liber Memorabilium Localia Bylensis”. Tato kniha je vedená pravidelně v letech 1788 až 1933 a 2000 až 2014. Vyjímáme z ní poslední události.

V létě roku 2013 pan Petr Zámiš vyrobil a sponzoroval nové okno do zákristie kostela sv. Františka Xaverského. V srpnu 2013 se v kostele započalo s rekonstrukcí stropu. Práce prováděné panem Danielem Kylerem se schválením památkového úřadu pokračují i v roce 2014. Proto zde nejsou slouženy mše na den patrona kostela, ani zde nebude probíhat noc kostelů. V roce 2014 bylo objednáno automatické odbíjení času u firmy Boroko v Brodku u Přerova.       KS

Akce

I když je vnitřek kostela zchátralý, má svoji atmosféru a dobrou akustiku. Podle zájmu se zde občas konají hudební produkce. Od roku 2005 se tu každoročně v den svátku patrona kostela sv. Františka Xaverského a slouží mše svatá, při které zpívá děčínský chrámový sbor. Také se zde od roku 2010 koná “Noc kostelů”, která probíhá jeden večer na jaře v mnoha kostelech v našem státě i v zahraničí. Bělský kostel tehdy bývá otevřen do 24 hodin, hraje zde hudba, doprovázená texty o patronovi kostela a jeho historii; někdy probíhá výklad.

Jak lze našemu kostelu pomoci?

Kostel je cennou architektonickou památkou uprostřed Bělé. Zchátralý stav omítky a vnitřku nutně vyžaduje opravu. Naším cílem je také více zpřístupnit kostel pro kulturní akce. Chce-li někdo pomoci – třeba jen s úklidem - je možnost se ozvat na faře u kostela (není-li nikdo doma, stačí vhodit vzkaz s telefonním spojením).

Děkujeme všem, kteří již pomohli prací či peněžitými dary. Na záchranu kostela lze přispět na účet římskokatolické farnosti Bělá u Děčína, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV; číslo účtu: Unikredit bank 210 455 42 77/2700, variabilní symbol 1010.

 

TOPlist